szatmri izek logo 100

KezdőlapLetöltésekMegállapodási minta

Megállapodás minta

Csak minta

amely létrejött egyrészről a SZATMÁRI-ÍZEK KFT

székhelye:4765 CSENGER ADY ENDRE ÚT 133

adószáma: 13495413-2-15               ügyfél-azonosító:1003472974

képviseli: GULÁCSI MIHÁLY (a továbbiakban mint szállító),

másrészről a ..............................................................................................................

székhelye: ..................................................................................................................

adószáma: .................................................................................................................

képviseli ...................................................................  (a továbbiakban mint fenntartó)

között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény vagy intézmények vonatkozásában:

1) neve: .......................................................................................................................

székhelye: ...................................................................................................................    

OM azonosító száma: .....................  az 1–6. osztályos tanulók száma: ............

2) neve:..........................................................................................................................

székhelye:.....................................................................................................................

OM azonosító száma:,......................... az 1–6. osztályos tanulók száma: ..........

3) neve:..........................................................................................................................

székhelye:......................................................................................................................

OM azonosító száma:.......................... az 1–6. osztályos tanulók száma: ...........

4) neve:...........................................................................................................................

székhelye:.......................................................................................................................

OM azonosító száma:,..................... az 1–6. osztályos tanulók száma: ................

5) neve:............................................................................................................................

székhelye:.......................................................................................................................

OM azonosító száma:................ az 1–6. osztályos tanulók száma: ......................

6) neve:............................................................................................................................

székhelye:.......................................................................................................................

OM azonosító száma:.......................... az 1–6. osztályos tanulók száma: ............

7) neve:............................................................................................................................  

székhelye:........................................................................................................................

OM azonosító száma:,................ az 1–6. osztályos tanulók száma: .....................

8) neve:...........................................................................................................................  

székhelye:.......................................................................................................................

OM azonosító száma:.......................... az 1–6. osztályos tanulók száma ............

(…)

(a továbbiakban mint átvevő/átvevők) az alábbiak szerint:

1. A megállapodás tárgya

A szállító vállalja, hogy a 2014/2015. tanévtől kezdődően

 a 2014/2015. tanév végéig

 a 2015/2016. tanév végéig

 a 2016/2017. tanév végéig

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkében meghatározott iskolagyümölcs-program keretében a 2. és 5. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő/átvevők részére, a fenntartó vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és az 1–6. osztályos tanulói részére kiosztja.

2. A szállítandó termék

A szállítandó terméknek meg kell felelnie az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 10. §-a szerinti minőségi feltételeknek.

A szállítandó termék származási helye:             Magyarország;        EU.

Magas minőségű termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában:

Integrált termelésből származó termék aránya: 100%

Global gap tanúsítvánnyal rendelkező termék aránya: - %

Bio termék aránya: - %

3. A teljesítés helyszíne, helyszínei

 ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

 ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

 ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

 ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

 ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

 ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

 ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

 ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

 ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

 ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

 ................................... (helység) ............................. (közterület) ............ (házszám)

4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése

A 2014/2015. tanévben a jelen megállapodás alapján történő szállítások időszaka:

I. időszak:       2014.09.01. – 2014.09.28.

II. időszak:    2014.09.29. – 2014.12.21.

III. időszak     2015.01.12. – 2015.03.29.

IV. időszak     2015.03.30. – 2015.05.03.

A teljesítési időszak alatti szállítások száma(szállítási gyakoriság): 1 alkalom/hét.

5. A szállítás időtartama és a szállítandó termék tanulónkénti heti mennyisége

Az I. időszakban a szállítás időtartama: 4 hét

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)

ALMA

2

SZILVA

2

Az II. időszakban a szállítás időtartama: 11 hét

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)

ALMA

2

ALMALÉ

1

 Az III. időszakban a szállítás időtartama: 11 hét

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)

ALMA

2

ALMALÉ

1

      Az IV. időszakban a szállítás időtartama: 5 hét

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)

ALMA

2

ALMALÉ

1

6. A termék kiosztásának időpontja:

 első tanóra előtt;         tanórán;                          tanórák közti szünetben;

 tízórai szünetben;       napköziben;                   egyéb: ………..……...………

7. Számlázás

A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére havonta vagy szállítási időszakonként, átvevőnként egy

þ határozott időre szóló elszámolást tartalmazó számlát vagy

 gyűjtőszámlát állít ki.

A számlának tartalmaznia kell az átvevő azonosító adatait (név, cím, OM azonosító), az egyes szállítások időpontjait, az átadott termékek adagban kifejezett mennyiségét, továbbá a szállítólevelek számát.

A számlán kiszámlázott ellenértéket a szállító által igényelhető támogatás fedezi.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kötött megállapodások esetében a számlákat a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes tankerület részére kell megküldeni.

8. Számviteli elszámolás a fenntartónál, ha az költségvetési szerv

a)    A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele

T 41231, 41331 Tőkeváltozások

K 4414 Belföldi egyéb szállító

b)   A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként

ba) költségvetési kiadásként

T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése

K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása

bb) költségvetési bevételként

T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása

K 4642 Működési célú támogatás bevétel

Kapcsolódó tételek:

Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint

bc) Szállítói kötelezettség állományának kivezetése.

T 4414 Belföldi egyéb szállító

K 4122, 4132 Tőkeváltozás.

9. Az átvevő és a szállító kötelezettségei

Az átvevő köteles:

  1. az 1–6. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;
  2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;
  3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;
  4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;
  5. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg;
  6. a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón keresztül az MVH-t értesíteni;
  7. az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.

A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről az átvevőt tájékoztatni.

A szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja.

10. Záró rendelkezések

A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékekre és termékmennyiségre vonatkozik, valamint a megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4., 5., 6., 10. és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el.

Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a szállítót, 1 példány a fenntartót, továbbá 1 eredeti példány az MVH-t illeti meg. A fenntartó az átvevő részére másolati példányt ad át.

CSENGER, 2014. ……………….hó……….nap.

.............................................

Szállító

.............................................

Fenntartó

A brokkoli

brokkoliA brokkolit már a rómaiak is ismerték és termesztették, Brassicának nevezték, ezt a nevet vette át az olasz nyelv is.

Bővebben...

A cékla

cekla

A cékla a Földközi-tenger környékén őshonos, már ie. 3000-ben ismerték. Magyarországom a XVII. században vált ismertté.

Bővebben...

Az alma

appleOrvosok kutatásai szerint, terhesség alatt a rendszeres alma fogyasztás csökkenti a gyermekben az asztma kialakulását.

Bővebben...

Weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k (sütik) alkalmazásába. Amennyiben nem egyezik bele, kérem zárja be az oldalt. Bővebben